मार्च (फागुन/चैत्र)

फागुपुर्णेको सेरोफेरो यस महिना साधारण सभा वा अधिवेशन गरिने छ। बार्षिक साधारणसभामा नियमावलीहरु संसोधन गरिने छ भने अधिवेशनमा बिधान संसोधन तथा समिति परिवर्तन गरिने छ।