सरसामाग्रीहरु

1dhol
ढोल
1gaja
गजा
1jhyamta
झ्याम्टा
1silomi
सिलोमी
1pomi
पोमी
2doko
डोको
2dalo
डालो
2thumse
थुम्से
2kokro
पेराङगो
3thal
थाल
3batuko
बटुको
3dawaka
डबका
4dadu
डाडु
4panyu
पन्यु
4karai
कराई
4dabilo
दाबीलो
4hadi
हाँडी
4chhapani
छपनी
5dunero
दुनेरो
4dudhulo
दुधुलो
5ghaila
घैंला
5dhunro
ढुङग्रो
5kathuwa
कठुवा
5surahi
सुराही
6gundri
गुन्द्रि
6pira
पिरा
6pirka
पिर्का
7dhanukad
धनुकाँड
7hasiya
हँसिया
7kachiya
कँचिया
7khukuri
खुकुरी
8chulha
चुला
8bhar
भार
8Chindo
चिण्डो
8dhanputali
धान पुतली