सुम्निमा भान्सा तथा खानपान विभाग

Sumnima Kitchen & Food Depart

परिचय

किरात राईहरुले खानपान गर्दै आएको मौलिक खानपानहरुको खोज अनुसन्धान गर्दै, त्यसलाई बनाउने तरिका, रिशिपि तयार गर्दै, नया पुस्तालाई सिकाउन तथा किराती खानपानहरुको बिस्व बजारमा प्रचारप्रसार गर्न यस बिभाग गठन हुनेछ ।

उदेश्यहरु

  1. किरात राईहरुको मौलिक खानपानको खोज, अनुसन्धान गर्नु।
  2. किरात राईहरुको मौलिक खानपानको रिसिपि तयार गर्नु।
  3. रिसिपिलाई अभिलेखिकरण गर्नु। तालिम गराउनु।
  4. समय समयमा खानपान प्रतियोगिताको आयोजना गर्नु।
  5. मौलिक खानपानलाई विश्वबजारमा लान प्रचारप्रसार गर्नु।
  6. विभिन्न रेष्टुरेन्टहरुमा मौलिक खानपानको रिसिपि तथा तालिम दिनु।
  7. किराया हङकङको कार्यक्रममा खानपान तथा बिबिक्यु तयारी गर्नु।

संयोजन समिति

विभाग प्रमुख विभाग संयोजक
जजिन चाम्लिङ राई
(किराया सदस्य)
बसन्त कुमारी राई
(किराया सल्लाहकार)

खानपान सेवाहरु :

क्र.सं.

सुरुवात

फोटो

1  सलाद salad
2  आलुदम Aludam
3  सुङगुरको भुटुवा Fried Pork1
4  तारेको माछा Fried Fish

क्र.सं.

मेन कोर्ष

फोटो

1  थ्याप्ले भात
Theple
2  ढिंडो Dindo
3  सादा भात Rice

क्र.सं.

तरकारीहरु

फोटो

1  सिस्नुको तरकारी
Curry Nettle
2 कुखुराको तरकारी chicken curry1
3  सुङगुरको तरकारी pork curry

क्र.सं.

 अचारहरु

फोटो

1  खोर्सानीको अचार Chili pickle
2  तामाको अचार Achar Tama
3  निगुरोको अचार Achar Niguro
4  करेलाको अचार achar karela

क्र.सं.

डिर्जट

फोटो

1  खिर khir
2  कुराउनी kurauni

क्र.सं.

मौलिक पेयपदार्थहरु

फोटो

1 दही dahi
2  मही mahi
3 जाँड (तोङबा) Tonba
4  रक्सी Raksi

क्र.सं.

साउने संक्राती बिशेष

फोटो

1  टिम्बुर मिसाएको
गोरुको मासुको तरकारी

क्र.सं.

 तिहार बिशेष

फोटो

1  सेलरोटी Sell Roti

क्र.सं.

 माघे संक्राती बिशेष

फोटो

1  बन तरुल Ban Tarul
2  घर तरुल ghar Tarul
3 हात्तीपाईला तरुल Hatti paila Tarul

क्र.सं.

 बिबिक्यू

फोटो

1  चिकन विङग (३ वटा)
2  पर्क रिब (३ बटा)
3  पर्क बेलि (३ बटा)
4 फिसबल (३ वटा)
5  ससेज (३ वटा)
6  टमाटरको अचार (३ प्याकेट)

क्र.सं.

 बिबिक्यु उपकरणहरू

फोटो

1 कोईला
2  स्टार्टर
3  लाईटर
4  जाली
5  चिम्टा
 6  आईस

क्र.सं.

 खानपान उपकरणहरू

फोटो

 1  प्लेट
 2  ग्लास
 3 चम्चा,  काँटा, छुरी
4  नेप्किन
5  ग्लोब
6 प्लाटिक बयाग
7 गार्वेज ब्याग

क्र.सं.

पेय पदार्थहरु

फोटो

1 व्हिस्की
2 वाईन
3 बियर
4 सफ्ट ड्रिङक्स
5 जुस
6 ईनर्जि ड्रिङक्स
7 पानी