चाम्लिङ खाम्वातिम

संस्थापकहरु (सन २००५)

 1. अध्यक्षः नरजित राई
 2. उपाध्यक्षः पदम बहादुर राई
 3. सचिबः राजन (बलराज) राई
 4. सह–सचिबः जय कुमार राई
 5. कोषाध्यक्षः कुमार राई
 6. सदस्यः किन्दर बहादुर राई
 7. सदस्यः युक (कृष्ण) राई
 8. सदस्यः किन्दर चाम्लिङ राई
 9. सदस्यः मणि राज राई 
 10. सदस्यः भक्तिराज राई
 11. सदस्यः गेन (ज्ञान) राई
 12. सदस्यः उध्दक राई
 13. सदस्यः दिब्य राई
 14. सल्लाहकारः शिव कुमार राई
 15. सल्लाहकारः भवनि शंकर राई
 16. सल्लाहकारः लाल बहादुर राई
 17. सल्लाहकारः झलम कुमार राई
 18. सल्लाहकारः हेजेन राई