युवा खेलकुद, संगीत, सहित्य विभाग

Sport, Music, Literature Depart

youth

परिचय

किरात राईहरुको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध स्थापित गर्दै किरात युवा तथा युवतीहरुलाई खेलकुद, संगित, सहित्यको माध्यमबाट किरात राईहरुको इतिहास, भाषा, लिपि, कला, साहित्य, धर्म, संस्कार र संस्कृति प्रति सचेतना अभिवृद्धि गर्न यस विभाग गठन हुनेछ ।

उदेश्यहरु

  1. किरातहरुलाई खेलकुद, संगित, सहित्यको माध्यमबाट एकता गर्नु।
  2. खेलकुद कार्यक्रमहरु, सांगितिक कार्यक्रमहरु आयोजना गर्नु।
  3. ब्यक्तित्व बिकाश, जिवन उपयोगी तालिमहरुको आयोजना गर्नु।
  4. कार्यक्रमहरुको गतिविधि फोटो/भिडियोग्राफी, रेकर्डिङ गर्नु।
  5. किरात राई यायोक्खा हङकङको प्रवक्ताको रुपमा कार्य गर्नु।
  6. अन्तराष्ट्रिय किरात राईहरुमा पत्रचार तथा सम्बन्ध स्थापित गर्नु।