Booking

हङकङ गोभर्नमेन्टले प्रदान गरेका बिभिन्न सेवा सुबिधाहरु बुकिङ गर्न परे तोकिएको फारम भरि तोकिएको समयमा सम्बन्धित बिभागमा पठाई सक्नु पर्नेछ । फारम भर्न बुकिङ गाईडलाईन हेर्नुहोला । साथै कार्यक्रममा केगर्न हुने के गर्न नहुने भन्ने बारेमा इभेन्ट गाईड बुक हेर्नुहोला ।

इभेन्ट गाईड बुक

नम्बर बिवरण पिडिएफ एमएस–वर्ड
1 Event-Guidebook प्रिन्ट

कन्ट्रि पार्क बुकिङ

नम्बर बिवरण पिडिएफ एमएस–वर्ड
1 Booking-Application एडिट
2 Booking-Attachment एडिट
3 Booking-Re-Permit एडिट
4 Booking-Guidelines प्रिन्ट

अडिटोरियम हल बुकिङ

नम्बर बिवरण पिडिएफ एमएस–वर्ड
1 Booking-Auditorium एडिट