कोयी/कोयु किम

कार्यसमिति :

 1. अध्यक्ष : हित बहादुर राई – 69364583
 2. उपाध्यक्ष : केशव राई – 95594525
 3. सचिव : प्रकाश (जगत) राई – 90474752
 4. सहसचिव : दीपक राई – 60742074
 5. कोषाध्यक्ष : सुन्दरमणि राई – 51224171
 6. सहकोषाध्यक्ष : मिलन राई – 62244685
 7. सदस्य : सुर्धन (लक्षु) राई – 54401744
 8. सदस्य : रुपेश राई – 62927407
 9. सदस्य : विकास राई – 55464037
 10. सदस्य : सन्जिव राई –
 11. सदस्य : एङ्किला राई – 64635673
 12. सदस्य : शोभा राई – 64932076
 13. सदस्य : आश्मा गुरुङ (राई) – 65051135

सल्लाहकार :

 1. वरिष्ठसल्लाहकार : नरेन्द्र कु० राई – 67099459
 2. सल्लाहकार : जय ब० राई – 64339426
 3. सल्लाहकार : प्रताप राई – 67183452
 4. सल्लाहकार : टीकाप्रसाद राई – 93851991
 5. सल्लाहकार : रामचन्द्र राई – 62828464

विभाग :

 1. खेलकुद-संयोजक : सन्जिव राई
 2. संस्कृति-संयोजक : केशव राई
 3. संस्कृति-सहसंयोजक : सुर्धन राई
 4. संस्कार-संयोजक : केशव राई
 5. संस्कार-सहसंयोजक : सुन्दरमणि राई