Calendar

भाषिक संस्थाहरुलाई कार्यक्रम नजुधोस भनि आफ्नो आफ्नो भावी कार्यक्रमहरु क्यालेण्डरमा अपडेट गरिदिनहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।

FOR THE YEAR 23-24

Sun, 02/04/2023बैठकः संयोजक समिति गठन (विभाग, सांगितिक, खेलकुद)
Sun, 16/04/2023कार्यक्रम: संयोजक नियुक्ति/पदस्थापन/विभाग प्रशिक्षण कार्यक्रम
Sun, 23/04/2023बैठकः चूलापूजा तथा साकेला उभौली तयारी
Fri, 05/05/2023कार्यक्रम: उभौली चुलापुजा
Sun, 07/05/2023कार्यक्रम: साकेला उभौली
Sun, 04/06/2023बैठक: अन्तरक्रिया/सेमिनार/वर्कशप तयारी/उधौली बुकिङ
Sun, 18/06/2023कार्यक्रम : अन्तरक्रिया/सेमिनार/वर्कशप
Sun, 09/07/2023बैठक : साउनेसंक्रान्ति तयारी
Sun, 23/07/2023कार्यक्रम : साउनेसंक्रान्ति (बाल, महिला, प्रौढ कार्यक्रम)
Sun, 06/08/2023बैठक : अन्तिम बैठक (खेलकुद प्रतियोगिता)
Sun, 20/08/2023कार्यक्रम : खेलकुद प्रतियोगिता (विश्व आदिबासी दिवस)
Sun, 10/09/2023बैठक: न्वगीपुजा तयारी
Sun, 24/09/2023कार्यक्रम : तयमाखियमा दिवस
Sun, 01/10/2023कार्यक्रम : न्वगीपुजा
Sun, 15/10/2023बैठक : अन्तिम बैठक (सांगिततिक कार्यक्रम)
Sun, 29/10/2023कार्यक्रम : सांगितिक कार्यक्रम (आर्थिक संकलन)
Sun, 05/11/2023बैठक: देउसेभैलो तयारी
Sun, 19/11/2023कार्यक्रम : देउसेभैलो
Sun, 10/12/2023बैठकः चूलापूजा तथा साकेला उधौली तयारी
Tue, 26/12/2023कार्यक्रम : उधौली चुलापुजा
Sun, 31/12/2023कार्यक्रम : साकेला उधौली
Sun, 07/01/2024बैठक : किरात सांस्कृतिक मेला तयारी/उभौली बुकिङ तयारी
Sun, 21/01/2024कार्यक्रम : किरात सांस्कृतिक मेला (युवा कार्यक्रम)
Sun, 04/02/2024बैठक: अन्तरक्रिया/सेमिनार/वर्कशप/ स्मारिका प्रकाशन
Sun, 25/02/2024कार्यक्रम : अन्तरक्रिया/सेमिनार/वर्कशप
Sun, 10/03/2024बैठक: साधारणसभा/अधिवेशन तयारी
Sun, 17/03/2024बैठक: अनुमोदन बैठक
Sun, 24/03/2024कार्यक्रम : साधारणसभा/अधिवेशन

FOR THE YEAR 22-23

Sun, 03/04/2022

बैठक: खेलकुद/सांगितिक कार्यक्रम बुकिङ/ संयोजक नियुक्ति/प्रशिक्षण तयारी

Sun, 17/04/2022

कार्यक्रम: नियुक्ति/पदस्थापन/प्रशिक्षण/ नेपाली नया बर्ष उत्सव

Mon, 16/05/2022

बैठक: चुलापुजा /साकेला उभौली अन्तिम तयारी

Sun, 22/05/2022

कार्यक्रम: साकेला उभौली

Sun, 12/06/2022

बैठक: भाषिक कार्यक्रम तयारी

Sun, 26/06/2022

कार्यक्रम : भाषिक कार्यक्रम

Sun, 03/07/2022

बैठक : बाल, महिला, प्रौढ कार्यक्रम तयारी

Sun, 17/07/2022

कार्यक्रम : साउनेसंक्रान्ति (बाल, महिला, प्रौढकार्यक्रम)

Sun, 07/08/2022

बैठक: खेलकुद कार्यक्रम अन्तिम तयारी

Sun, 14/08/2022

कार्यक्रम : खेलकुद प्रतियोगिता (धनुबान)

Sun, 28/08/2022

बैठक: न्वगीपुजा तयारी (यस पल्टदेखी यायोक्खाले गर्ने)

Sun, 04/09/2022

कार्यक्रम : तयमाखियमा दिवस (ङामैचिम्मे)

Sun, 11/09/2022

कार्यक्रम : न्वगीपुजा

Sun, 02/10/2022

बैठक : सांगिततिक कार्यक्रम अन्तिम तयारी /उधौली बुकिङ/स्मारिका तयारी

Sun, 09/10/2022

कार्यक्रम : सांगितिक कार्यक्रम (यलम्वर साँझ)

Sun, 16/10/2022

बैठक: देउसेभैलो तयारी

Sun, 30/10/2022

कार्यक्रम : देउसेभैलो

Thu, 08/12/2022

बैठक: चुलापुजा/साकेला उधौली अन्तिम तयारी

Sun, 11/12/2022

कार्यक्रम : साकेला उधौली/स्मारिका वितरण

Sun, 01/01/2023

बैठक : किरात सांस्कृतिक मेला तयारी

Sun, 15/01/2023

कार्यक्रम : किरात सांस्कृतिक मेला

Sun, 05/02/2023

बैठक: अन्तरक्रिया/सेमिनार/वर्कशप तयारी

Sun, 19/02/2023

कार्यक्रम : अन्तरक्रिया/सेमिनार/वर्कशप

Sun, 05/03/2023

बैठक: साधारणसभा/अधिवेशन तयारी/ उभौली बुकिङ

Sun, 19/03/2023

बैठक: अनुमोदन बैठक

Sun, 26/03/2023

कार्यक्रम : साधारणसभा/अधिवेशन

For the year 21-22

Sun, 04/04/2021

बैठक: संयोजक नियुक्ति/हल बुकिङ/विभाग प्रशिक्षण तयारी

Sun, 18/04/2021

कार्यक्रम: नियुक्ति/पदस्थापन/विभाग प्रशिक्षण

Sun, 16/05/2021

बैठक/चुलापुजा

Sun, 30/05/2021

कार्यक्रम: साकेला उभौली

Sun, 27/06/2021

बैठक: अन्तरक्रिया/सेमिनार/वर्कशप तयारी

Sun, 04/07/2021

कार्यक्रम : अन्तरक्रिया/सेमिनार/वर्कशप

Sun, 04/07/2021

बैठक : बाल, महिला, प्रौढ कार्यक्रम तयारी

Sun, 18/07/2021

कार्यक्रम : साउनेसंक्रान्ति (बाल, महिला, प्रौढ कार्यक्रम)

Sun, 15/08/2021

बैठक: अन्तिम बैठक (खेलकुद कार्यक्रमको)

Sun, 22/08/2021

कार्यक्रम : खेलकुद प्रतियोगिता

Sun, 29/08/2021

बैठक: तयमाखियमा तयारी

Sun, 05/09/2021

बैठक: न्वगीपुजा तयारी

Sun, 12/09/2021

कार्यक्रम : तयमाखियमा दिवस

Sun, 26/09/2021

कार्यक्रम : न्वगीपुजा

Sun, 10/10/2021

बैठक : अन्तिम बैठक (सांगिततिक)

Sun, 17/10/2021

कार्यक्रम : सांगितिक कार्यक्रम

Sun, 24/10/2021

बैठक: देउसेभैलो/साकेला बुकिङ/स्मारिका प्रकाशन तयारी

Sun, 07/11/2021

कार्यक्रम : देउसेभैलो

Sun, 19/12/2021

बैठक/चुलापुजा

Sun, 26/12/2021

कार्यक्रम : साकेला उधौली/स्मारिका प्रकाशन

Sun, 02/01/2022

बैठक : किरात सांस्कृतिक मेला तयारी

Sun, 16/01/2022

कार्यक्रम : किरात सांस्कृतिक मेला

Sun, 06/02/2022

बैठक: अन्तरक्रिया/सेमिनार/वर्कशप/साकेला उभौली तयारी

Sun, 20/02/2022

कार्यक्रम : अन्तरक्रिया/सेमिनार/वर्कशप

Sun, 06/03/2022

बैठक: साधारणसभा/अधिवेशन तयारी/साकेला बुकिङ

Sun, 20/03/2022

बैठक: अनुमोदन बैठक

Sun, 27/03/2022

कार्यक्रम : साधारणसभा/अधिवेशन

For the year 20-21

Date

Program

12/04/20

बैठक १: चुलापुजा, साकेला उभौली, स्मारिका तयारी (Cancelled)

26/04/20

कार्यक्रम : नियुक्ति/पदस्थापन/विभाग प्रशिक्षण (Cancelled)

09/05/20

कार्यक्रम : चुलापुजा (Cancelled)

10/05/20

कार्यक्रम : साकेला उभौली/स्मारिका प्रकाशन (Cancelled)

17/05/20

बैठक २ : अन्तरक्रिया/सेमिनार/वर्कशप तयारी (Cancelled)

21/06/20

कार्यक्रम : अन्तरक्रिया/सेमिनार/वर्कशप (Cancelled)

28/06/20

बैठक ३ : साउने संक्राती (बाल, महिला, प्रौढ कार्यक्रम) तयारी (Cancelled)

19/07/20

कार्यक्रम : साउने संक्राती (बाल, महिला, प्रौढ कार्यक्रम) (Cancelled)

02/08/20

बैठक ४ : सांगितिक साँझ/आर्थिक कार्यक्रम तयारी (Cancelled)

23/08/20

कार्यक्रम : तयमा खियमा दिवस – चाम्लिङ खाम्बातिम (Cancelled)

06/09/20

कार्यक्रम : न्वगी पुजा – साम्पाङ जुम्लेखा (Organized)

18/10/20

कार्यक्रम : सांगितिक साँझ/आर्थिक कार्यक्रम (Cancelled)

25/10/20

बैठक ५: खेलकुद, देउसेभैलो तयारी (Cancelled)

08/11/20

कार्यक्रम : धनुबाण प्रतियोगिता (Cancelled)

15/11/20

कार्यक्रम : देउसे भैलो (Cancelled)

22/11/20

बैठक ६ : चुलापुजा, साकेला उधौली तयारी

05/12/20

कार्यक्रम : चुलापुजा (Organized)

06/12/20

कार्यक्रम : साकेला उधौली (Cancelled)

   

13/12/20

बैठक ७ : येलेदुङ/माघेसंक्राती/किराया दिवस तयारी (Cancelled)

17/01/21

कार्यक्रम : येलेदुङ/माघेसंक्राती/किराया दिवस (Cancelled)

21/02/21

बैठक ८ : साधारणसभा तयारी / अधिवेशन तयारी

14/03/21

बैठक ९ : कार्य समितिबाट प्रतिवेदन अनुमोदन

21/03/21

कार्यक्रम : साधारणसभा/अधिवेशन

For the year 19-20

Date

Program

28/04/19

बैठक १ : पदस्थापन

18/05/19

कार्यक्रम : उभौली चुलापुजा

19/05/19

कार्यक्रम : साकेला उभौली

07/07/19

बैठक २ : बाल, युवा, महिला, प्रौढ कार्यक्रम

21/07/19

कार्यक्रम : साउने संक्राति

01/09/19

कार्यक्रम :  तयमाखियमा दिवस

15/09/19

कार्यक्रम : न्वगी पुजा

06/10/19

बैठक ३ : कोष अभिबृद्धि

20/10/19

कार्यक्रम : यलम्वर साँझ

27/10/19

कार्यक्रम : देउसेभैलो

01/12/19

बैठक ४ : उधौली

07/12/19

शुभ विवाह (दुमी)

12/12/19

कार्यक्रम : उधौली चुलापुजा

15/12/19

कार्यक्रम : साकेला उधौली

22/12/19

कार्यक्रम : धनुवाण प्रतियोगिता

05/01/20

बैठक ५ : येलेदुङ

12/01/20

चाम्लिङ अधिवेशन

19/01/20

कार्यक्रम : येलेदुङ/माघे संक्राती/स्थापना दिवस

09/02/20

प्राज्ञिक बैठक : अन्तरक्रिया र स्मारिका प्रकाशन बारे ।

16/02/20

कार्यक्रम : भाषा/शिलि तालिम

23/02/20

कार्यक्रम : मृत्यु संस्कारबारे अन्तरक्रिया ।

08/03/20

बैठक ६ : साधारणसभा तयारी

22/03/20

कार्यक्रम : साधारणसभा

For the year 18-19

Date

Program

01/04/18

बैठक १

15/04/18

बुझबुझारथ/पदस्थापन

30/04/18

चूलापुजा (उभौली)

06/05/18

साकेला उभौली

03/06/18

बैठक २

10/06/18

सुप्तुलुङ दर्शन

16/06/18

शुभ विवाह

01/07/18

सुप्तुलुङ दर्शन

01/07/18

थुलुङ अधिवेशन

01/07/18

साम्पाङ कार्यक्रम

08/07/18

बाहिङ मुलुखिम भेला

17/07/18

साउने संक्राति कार्यक्रम

05/08/18

बैठक ३

12/08/18

बान्तावा अधिवेशन

09/09/18

अन्तर बिर्मश कार्यक्रम

16/09/18

तयमा खियमा दिवस

14/10/18

बैठक ४

11/11/18

देउसेभैलो कार्यक्रम

25/11/18

खेलकुद कार्यक्रम

16/12/18

बैठक ५

22/12/18

चूलापूजा (उधौली)

23/12/18

साकेला उधौली

20/01/19

माघेसंक्राति, येलेदुङ, स्थापना दिवस

24/02/19

बैठक ६

17/03/19

प्राज्ञ बैठक

07/04/19

साधारणसभा