Coordinator Council

संयोजक परिषद

किराया हङकङको विभागहरु संयोजन गर्न नियुक्त गरेका विभागिय संयोजकहरु यस परिषदमा रहनेछ।

उदेश्यहरु

  1. विभागको उदेश्य अनुसार कार्यक्रम संयोजन गर्नु ।
  2. कार्यक्रमलाई बिभिन्न क्षेत्र, उपक्षेत्रमा बिभाजन गर्नु ।
  3. कार्यक्रम सम्पन्न गर्न संयोजन समिति निर्माण गर्नु ।
  4. संयोजक तथा उपसंयोजकहरुमा कार्य बाँडफाँड गर्नु ।
  5. संयोजन समितिको बैठकको अध्यक्षता गर्नु ।
  6. संयोजन समितिको कार्य प्रगति, समिक्षा, संसोधन गर्नु ।
  7. विभागले दिएका अन्य जिम्म्वोरीहरु पुरा गर्नु।

संयोजकहरु

क्र. विभाग विभाग प्रमुखसंयोजक
1संगठन बिस्तार तथा समन्वय विभाग चन्द्रका राई, बिजय कुमार राई, 92393840
2सुप्तुलुङखिम निर्माण तथा मर्मत विभाग गजेन्द्र बान्तावाधिराज साम्पाङ, 60904950
3खेलकुद, संगीत, तथा सहित्य विभाग गंगाराम साम्पाङ राम ली थुलुङ, 92824344
4कार्यलय संचालन तथा प्रचारप्रसार विभाग राजेन्द्र चाम्लिङपिताम्बर राई, 60151486
5मौलिक संकलन तथा सरसजावट विभाग शिव बान्तावादुर्गाकान्त राई, 65439631
6सम्पति तथा कोष–अभिवृद्धि विभाग मणि राज राईतेज कुमार राई, 93634750
7सुम्निमा भान्सा तथा खानपान विभागदिनेश थुलुङ राम नारायण राई, 51698414
8सिक्रिमा बितरण तथा सेवासत्कार विभागबबिता राईरुबी चाम्लिङ, 52516207
9बाल, महिला, प्रौढ तथा अतिथि विभाग पबित्र बान्तावापबित्र (सानु) बान्तावा, 55463055
10किरात धर्म संरक्षण तथा संस्कार विभागरामचन्द्र कोयीप्रकास कोयी, 90474752
11शिली संकलन तथा संस्कृति विभागपवित्र चाम्लिङ कल्पना चाम्लिङ, 92223117
12सरसफाई तथा फोहरमैला ब्यवस्थापन विभागभिम थुलुङ बिज्ञान राई, 62349379
13पारुहाङ ढुवानी तथा ओसारपसार विभाग बिष्णु बायुङलोख राज राई, 55472571
14यातायात, रोजगार तथा ब्यावसाय विभागउर्मिला चाम्लिङसंजिव राई, 68753372
15आपतकालिन सहयोग तथा सुरक्षा विभागबिश्व पुमापेङगुईन पुमा, 95656872

उपसंयोजकहरु

01किरात धर्म संरक्षण तथा संस्कार विभागप्रमुख कुविमिनारायण प्रसाद राई54983077
02किरात धर्म संरक्षण तथा संस्कार विभागकुबिमिमैत्र कुमार राई66966643
03शिली संकलन तथा संस्कृति विभागशिलिमोपायुक कृष्ण राई
04शिली संकलन तथा संस्कृति विभागशिलिमोमासरिता वान्तावा

पुर्व संयोजकहरु

क्र. विभाग पदसंयोजकफोन
1 संगठन बिस्तार तथा समन्वय विभाग संयोजकरजिन राई  60939562
2 सुप्तुलुङखिम निर्माण तथा मर्मत विभाग संयोजकधिराज साम्पाङ60904950
3खेलकुद, संगीत तथा सहित्य विभागसंयोजकराम ली राई92824344
4 कार्यलय संचालन तथा प्रचारप्रसार विभागसंयोजकNilNil
5 मौलिक संकलन तथा सरसजावट विभाग संयोजकलोखराज राई55472571
6 सम्पति तथा कोष–अभिवृद्धि विभागसंयोजकNilNil
7 सुम्निमा भान्सा तथा खानपान विभागसंयोजकबसन्त कुमारी राई60911496
8 सिक्रिमा बितरण तथा सेवासत्कार विभाग संयोजकदुर्गाकान्ता राई65439631
9 बाल, महिला, प्रौढ तथा अतिथि विभाग संयोजकपेनगुईन राई95656872
10 किरात धर्म संरक्षण तथा संस्कार विभाग संयोजकNilNil
11 शिली संकलन तथा संस्कृति विभाग संयोजकपिताम्बर राई60151486
12 फोहरमैला ब्यावस्थापन तथा सरसफाई विभागसंयोजकहित कोयी69364583
13 पारुहाङ ढुवानी तथा ओसारपसार विभाग संयोजकतेज साम्पाङ93634750
14 यातायात, रोजगार तथा ब्यावसाय विभागसंयोजकतिलक वालाहाङ51190337
15 आपतकालिन सहयोग तथा सुरक्षा विभाग संयोजकNilNil