Coordinator Council

संयोजक परिषद

किराया हङकङको विभागहरु संयोजन गर्न नियुक्त गरेका विभागिय संयोजकहरु यस परिषदमा रहनेछ।

उदेश्यहरु

  1. विभागको उदेश्य अनुसार कार्यक्रम संयोजन गर्नु ।
  2. कार्यक्रमलाई बिभिन्न क्षेत्र, उपक्षेत्रमा बिभाजन गर्नु ।
  3. कार्यक्रम सम्पन्न गर्न संयोजन समिति निर्माण गर्नु ।
  4. संयोजक तथा उपसंयोजकहरुमा कार्य बाँडफाँड गर्नु ।
  5. संयोजन समितिको बैठकको अध्यक्षता गर्नु ।
  6. संयोजन समितिको कार्य प्रगति, समिक्षा, संसोधन गर्नु ।
  7. विभागले दिएका अन्य जिम्म्वोरीहरु पुरा गर्नु।

संयोजकहरु

क्र. विभाग पद संयोजकफोन
1संगठन बिस्तार तथा समन्वय विभाग संयोजक बिजय कुमार राई 92393840
2सुप्तुलुङखिम निर्माण तथा मर्मत विभाग संयोजक धिराज साम्पाङ 60904950
3खेलकुद, संगीत, तथा सहित्य विभाग संयोजक राम ली थुलुङ92824344
4कार्यलय संचालन तथा प्रचारप्रसार विभाग संयोजक पिताम्बर राई60151486
5मौलिक संकलन तथा सरसजावट विभाग संयोजक दुर्गाकान्त राई65439631
6सम्पति तथा कोष–अभिवृद्धि विभाग संयोजक तेज कुमार राई93634750
7सुम्निमा भान्सा तथा खानपान विभागसंयोजक राम नारायण राई51698414
8सिक्रिमा बितरण तथा सेवासत्कार विभागसंयोजक रुबी चाम्लिङ52816207
9बाल, महिला, प्रौढ तथा अतिथि विभाग संयोजक पबित्र (सानु) बान्तावा55463055
10किरात धर्म संरक्षण तथा संस्कार विभागसंयोजक प्रकास कोयी90474752
11शिली संकलन तथा संस्कृति विभागसंयोजक कल्पना चाम्लिङ92223117
12सरसफाई तथा फोहरमैला ब्यवस्थापन विभागसंयोजक बिज्ञान राई62349379
13पारुहाङ ढुवानी तथा ओसारपसार विभाग संयोजक लोख राज राई55472571
14यातायात, रोजगार तथा ब्यावसाय विभागसंयोजक संजिव राई68753372
15आपतकालिन सहयोग तथा सुरक्षा विभागसंयोजक पेङगुईन पुमा95656872

पुर्व संयोजकहरु

क्र. विभाग पदसंयोजकफोन
1 संगठन बिस्तार तथा समन्वय विभाग संयोजकरजिन राई  60939562
2 सुप्तुलुङखिम निर्माण तथा मर्मत विभाग संयोजकधिराज साम्पाङ60904950
3खेलकुद, संगीत तथा सहित्य विभागसंयोजकराम ली राई92824344
4 कार्यलय संचालन तथा प्रचारप्रसार विभागसंयोजकNilNil
5 मौलिक संकलन तथा सरसजावट विभाग संयोजकलोखराज राई55472571
6 सम्पति तथा कोष–अभिवृद्धि विभागसंयोजकNilNil
7 सुम्निमा भान्सा तथा खानपान विभागसंयोजकबसन्त कुमारी राई60911496
8 सिक्रिमा बितरण तथा सेवासत्कार विभाग संयोजकदुर्गाकान्ता राई65439631
9 बाल, महिला, प्रौढ तथा अतिथि विभाग संयोजकपेनगुईन राई95656872
10 किरात धर्म संरक्षण तथा संस्कार विभाग संयोजकNilNil
11 शिली संकलन तथा संस्कृति विभाग संयोजकपिताम्बर राई60151486
12 फोहरमैला ब्यावस्थापन तथा सरसफाई विभागसंयोजकहित कोयी69364583
13 पारुहाङ ढुवानी तथा ओसारपसार विभाग संयोजकतेज साम्पाङ93634750
14 यातायात, रोजगार तथा ब्यावसाय विभागसंयोजकतिलक वालाहाङ51190337
15 आपतकालिन सहयोग तथा सुरक्षा विभाग संयोजकNilNil