खानपानहरु

किरातीहरुले खाने खानपान धेरै प्रकारका छन। केही खानपानहरु यहाँ उल्लेख गरिएकोछ।

सुरुवातका खानाहरु

किरातीहरुले मुख्य खाना खान भन्दा अगावै पेय पदार्थहरुसंग निम्न सुरुवातका खानाहरु खाँदछन।

salad
सलाद
Aludam
आलुदम
khir
खिर
kurauni
कुराउनी
Sell Roti
सेलरोटी
Fried Pork1

सुङगुरको भुटुवाFried Fish
तारेको माछा

अचारहरु

खोर्सानीको अचार

Chili pickle

तामाको अचार

Achar Tama

निगुरोको अचार

Achar Niguro

करेलाको अचार

achar karela

मुख्य खानाहरु

किरातीहरुले सुरुवातका खाना तथा पेय पदार्थहरु खाई सके पश्चात मुख्य खाना खाँदछन। मुख्य खानाका केही प्रकारहरु निम्न रहेका छन।

ढिंडो

Dindo

थ्याप्ले भात

चामल भात

Rice

तरकारीहरु

मुख्य खानासंग खाने तरकारीहरु निम्न रहेका छन।

सिस्नुको तरकारी

कुखुराको तरकारी

chicken curry1

सुङगुरको तरकारी

pork curry

गोरुको तरकारी

मौलिक पेयपदार्थहरु

दही

dahi

मही

mahi

जाँड

तोङबा

Tonba

रक्सी

Raksi

आयतित पेयपदार्थहरु

व्हिस्की

वाईन

बियर

सफ्ट ड्रिङक्स

जुस

ईनर्जि ड्रिङक्स

पानी

माघे संक्राती बिशेष

बन तरुल

Ban Tarul

घर तरुल

ghar Tarul

हात्तीपाईला तरुल

Hatti paila Tarul

बिबिक्यू

चिकन विङग

पर्क रिब

पर्क बेलि

फिसबल

ससेज

टमाटरको अचार

बिबिक्यु उपकरणहरू

कोईला

स्टार्टर

लाईटर

जाली

चिम्टा

आईस

खानपान उपकरणहरू

प्लेट

ग्लास

चम्चा,  काँटा, छुरी

नेप्किन

ग्लोब

प्लाटिक बयाग

गार्वेज ब्याग