सरसफाई तथा फोहरमैला संकलन विभाग

Sanitation & Waste Collection Depart

परिचय

सुप्तुलुङ खिमलाई सरसफाई राख्न तथा  किरात राई यायोक्खा हङकङले आयोजना गर्ने बिभिन्न कार्यक्रमहरुमा सरसफाई तथा फोहरमैला संकलन गर्न यस विभाग गठन हुनेछ ।

उदेश्यहरु

  1. सुप्तुलुङ खिमको सरसफाई गर्नु।
  2. कार्यक्रम स्थलको फोहोर मैला संकलन गरि ब्यावस्थापन गर्नु।
  3. सहभागिहरुलाई फोहोर मैला कम गर्नेबारे जानकारी गराउनु।
  4. डिस्पोजेबल र नन्डिस्पोजेबल पदार्थ सम्बन्धि जानकारी गराउनु।
  5. हरियाली स्वंयमसेवकहरु (Green Ambassadors) तयार पार्नु।
  6. हरियाली तथा स्वच्छ वातावरण सम्बन्धि अध्यन, तालिम गराउनु।
  7. हङकङ सरकारको Green Event Guidebook बारे तालिम, वर्कशप गराउनु।

संयोजन समिति

विभाग प्रमुख विभाग संयोजक
कमल राई
(किराया सहकोषाध्यक्ष)
हित बहादुर कोयी
(कोयी अध्यक्ष)