Council

परिषद

किरात राई यायोक्खा हङकङमा विभिन्न क्षेत्रका दक्ष किरात राईहरुलाई समेट्न, उनिहरुलाई सम्मान गर्दै किराया हङकङमा कार्य गर्न गराउन लाउन, विभिन्न समिति तथा परिषदहरु निर्माण गरिएको छ। किराया हङकङको निम्न समिति र परिषदहरु छन।

  1. किरात राई प्रज्ञा प्रतिष्ठान हङकङ (Kirat Rai Academy)
  2. संरक्षक परिषद (Patron Council)
  3. सल्लाहकार समिति (Advisory Committee)
  4. परोपकार समिति (Charity Committee)
  5. कूबीमी परिषद (Kubimi Council)
  6. भाषिक परिषद (Linguistic Council)
  7. संयोजक परिषदालय (Coordinator Council)
  8. भुपु पदाधिकारीलय (Ex-Member Council)
  9. आजिवन सदस्यलय (Life-Member Council)