विविध नियमावली (४)

किरात राई यायोक्खा हङकङले विभिन्न समयमा बैठक बसि अनुमोदन गरेका महत्वपुर्ण निति नियमहरुलाई यस नियमावलीमा राखिएको छ । यसलाई विविध नियमावली भनिएको छ ।

१. बिमोचन/लोकार्पण

२०१२ डिसेम्वर ९ बैठक – किरात राई यायोक्खा हङकङको सर्वजनिक कार्यक्रममा कुनै पनि पुस्तकहरुको बिमोचन वा लोकार्पण गर्ने भए ७ दिन अगावै किराया हङकङमा स्विकृतीको लागी आवेदन फारम भर्नु पर्नेछ र किराया हङकङले स्विकृत गरेको खण्डमा मात्र बिमोचन वा लोर्कापण गर्न दिईने छ।

२. बेच बिखन

२०१२ डिसेम्वर ९ बैठक – किरात राई यायोक्खा हङकङको सर्वजनिक कार्यक्रममा कुनै पनि बस्तुहरुको बेचबिखन गर्ने भए ७ दिन अगावै किराया हङकङमा स्विकृतीको लागी आवेदन फारम भर्नु पर्नेछ  र किराया हङकङले स्विकृत गरेको खण्डमा मात्र बेचबिखन गर्न दिईने छ ।

३. आर्थिक सहयोग

किरात राईहरुलाई आर्थिक सहयोग गर्ने सम्बन्धमा ४ मे २०१४ मा किराया हङकङको कार्यसमितिको बैठकले निम्न निर्णय परित गरि साधाराण सभा २०१५ मा अनुमोदन गराई किराया हङकङको निर्देशिका नियमावलीमा समावेश गरेको छ ।

  1. हङकङमा बसोबास गर्ने किरात राईहरुलाई सहयोग गर्न परे कार्य समितिको बैठले निर्णय गरि आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने छ ।
  2. नेपालमा बसोबास गर्ने किरात राईहरुलाई सहयोग गर्न परे किरात राई यायोक्खा नेपाल केन्द्रिय कार्य समितिको शिफारिस आएमा सहयोग प्रदान गरिने छ ।
  3. अन्य देशमा बसोबास गर्ने किरात राईहरुलाई सहयोग गर्न परे किरात राई यायोक्खा नेपालले मान्यता प्रदान गरेका बिदेश राष्ट्र केन्द्रिय समितिको शिफारिस आएमा सहयोग प्रदान गरिने छ ।
  4. नेपालमा तथा विदेशमा बस्नेहरुलाई सहयोग गर्नपरे सो देशको केन्द्रिय कार्य समिति मार्फत सहयोग पठाईने छ ।

४. सुप्तुलुङखिम निर्माण समुह – भाईवर संजाल

२८ फेब्रुअरी २०२१, मा बसेको किराया हङकङको बैठकले “सुप्तुलुङखिम” भाइवर समुहको नाम “सुप्तुलुङखिम निर्माण समुह” राख्ने निर्णय गरेको छ । यस संजालको एडमिन किराया हङकङको “सुप्तुलुङखिम मर्मत, सम्भार तथा निर्माण विभाग” विभाग छोटकरीमा “सुप्तुलुङ निर्माण विभाग” लाई प्रदान गरको छ । किराया हङकङको विभाग नियमाली (५) अनुसार यो विभागको विभाग प्रमुख किराया उपाध्यक्ष रहेकोछ र विभागलाई संयोजन गरि विभागको उदेश्य प्राप्त गर्न नियुक्त गरिएको विभाग संयोजक यसको प्रमुख कार्यकारी एडमिन हुनेछ ।

यस समुहमा विस्वभर छरिएर रहेको सुप्तुलुङ मान्ने किरात राईहरुलाई तथा सुप्तुलुङ खरिद गर्न सहयोग गर्नुहुने सम्पुर्ण सहयोगदाताहरुलाई समेटिने छ । “सुप्तुलुङखिम निर्माण समुह” मा निम्न नियमहरु पारित गरि तत्काल लागुहुने निर्णय गरिएको छ ।

  1. यस संजालमा सुचना वा बिज्ञापन निकाल्न सुप्तुलुङ सम्बन्धि वा सुप्तुलुङ खिम सम्बन्धि सुचना हुनु पर्ने छ।
  2. असार्न्दभिक सुचना वा बिज्ञापनलाई सुप्तुलुङ निर्माण विभागले तुरुन्त मेटाई दिन सक्नेछ ।
  3. मेटाए पनि बाराम्बार असार्न्दभिक सुचना तथा बिज्ञापन निकाल्ने ब्यक्तिलाई सुप्तुलुङ निर्माण विभागले संजालबाट नै निकालि दिन सक्ने छ ।
  4. संजाल भित्र कस्लाई राख्ने, कस्लाई निकाल्ने सुप्तुलुङ निर्माण विभागको जिम्मेवारी रहने छ ।
  5. यस संजालमा विवाद आए किराया हङकङको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।
  6. उपरोक्त नियमहरु तत्काल लागु हुनेछ ।


….. लेख्न बाँकि ….