सम्पती तथा कोष–अभिवृद्धि विभाग

Asset and Fund-Raise Depart

परिचय

किराया हङकङको कोष नियमावली (२) अनुसारको विभिन्न कोषहरु (साधारण कोष, बिशेषकोष, अक्षयकोषहरु) अभिवृद्धि गर्न यस बिभाग गठन हुनेछ ।

उदेश्यहरु

  1. कार्यक्रमको खर्च आम्दानीको योजना बनाउनु ।
  2. साधारण कोष अभिवृद्धीहुने योजना बनाउनु ।
  3. कार्यक्रम स्थानको बुकिङ, रेन्टिङ आदि गर्नु ।
  4. कार्यक्रममा आवश्यक सामाग्रीहरु खरिद बिक्री गर्नु ।
  5. साधारणकोष, बिशेषकोष, अक्षयकोष अभिवृद्धि गर्नु ।
  6. आर्थिक प्रतिवेदन तयार पार्नु, प्रस्तुत गर्नु ।
  7. लेखापरिक्षकबाट लेखा परीक्षण गराउनु ।
  8. सरकारमा एन्युअल रिर्टन पेश गर्नु ।

संयोजन समिति

बिभाग प्रमुख आर्थिक संयोजक
गंगाराम राई

पदाधिकारीहरु (सन २०१६–१८)

बिभाग प्रमुख – गजेन्द्र राई

पदाधिकारीहरु (सन २०१४–१६)

बिभाग प्रमुख – पिताम्बर राई,
आर्थिक संयोजक – धिराज साम्पाङ