सम्पती तथा कोष–अभिवृद्धि विभाग

Asset and Fund-Raise Depart

परिचय

किराया हङकङको कोष नियमावली (२) अनुसारको विभिन्न कोषहरु अभिवृद्धि गर्न यस बिभाग गठन हुनेछ ।

उदेश्यहरु

  1. कार्यक्रमको खर्च आम्दानीको योजना बनाउनु ।
  2. कोष अभिवृद्धीहुने योजनाहरु बनाउनु ।
  3. कार्यक्रम स्थानको बुकिङ, रेन्टिङ आदि गर्नु ।
  4. कार्यक्रममा आवश्यक सामाग्रीहरु खरिद बिक्री गर्नु ।
  5. साधारणकोष, बिशेषकोष, अक्षयकोष अभिवृद्धि गर्नु ।
  6. आर्थिक प्रतिवेदन तयार पार्नु, प्रस्तुत गर्नु ।
  7. लेखापरिक्षकबाट लेखा परीक्षण गराउनु ।
  8. कम्पनी कार्यलयमा एन्युअल रिर्टन पेश गर्नु ।

संयोजन समिति

बिभाग प्रमुख बिभाग संयोजक
गंगाराम राई

भु.पु. पदाधिकारीहरु

सन विभाग प्रमुख संयोजक
२०१६–१८ गजेन्द्र राई NA
२०१४–१६ पिताम्बर राई धिराज साम्पाङ