All posts by admin

किरात राई चाम्लिङ खाम्वातिम, हङकङ गठन

२० मार्च २००५ मा किरात राई चाम्लिङ खाम्वातिम हङकङ गठन भएको थियो । कार्यसमितिमा निम्न पदाधिकारीहरु चयन भएको थियो । चाम्लिङ खाम्वातिमको दर्ता नम्बर : CP.LIC.SO. 36986 रहेको छ ।

 1.     अध्यक्ष : नरजित चाम्लिङ राई
 2.     उपाध्यक्ष : पदम बहादुर चाम्लिङ राई
 3.     सचिब : राजन(बलराज) चाम्लिङ  राई
 4.     सह–सचिब : जय कुमार चाम्लिङ राई
 5.     कोषाध्यक्ष : श्री कुमार चाम्लिङ राई
 6.     सदस्यहरु : किन्दर बहादुर चाम्लिङ राई
 7.     सदस्यहरु :  युक(कृष्ण) चाम्लिङ राई
 8.     सदस्यहरु :  किन्दर चाम्लिङ राई
 9.     सदस्यहरु :  मणि राज चाम्लिङ राई
 10.     सदस्यहरु : भक्तिराज चाम्लिङ राई
 11.     सदस्यहरु : गेन(ज्ञान) चाम्लिङ राई
 12.     सदस्यहरु : उध्दक चाम्लिङ राई
 13.     सदस्यहरु : दिब्य चाम्लिङ राई

सल्लाहकारहरु :

 1.     शिव कुमार चाम्लिङ राई
 2.     भवनि शंकर चाम्लिङ राई
 3.     लाल बहादुर चाम्लिङ राई
 4.     झलम कुमार चाम्लिङ राई
 5.     हेजेन चाम्लिङ राई